Kdy a kde

4.—5. května 2022
GASK, Kutná Hora

Konferenční jazyk: čeština

Účastnický poplatek: 850,- Kč po předchozí registraci.

Kapacita: Registrace byla uzavřena. Přijímáme náhradníky, pište na: konference@nipos.cz, také 1.den konference bude streamován na stream.nipos.cz

Organizátor

NIPOS ve spolupráci s GASK

Kontakt

konference@nipos.cz

Proč

Jaký význam mají umělecké předměty pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší?
Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní daří jednotlivým oborům na školách a s čím se aktuálně potýkají. A protože se umění nejlépe vstřebává zážitkem, na vlastní kůži si vyzkoušíme jednotlivé obory pod vedením samotných pedagogů či lektorů zajímavých oborových projektů.
Vedle formálního vzdělávání se budeme zabývat také současným stavem dětských uměleckých aktivit v jednotlivých oborech, tedy otázkami neformálního uměleckého vzdělávání.
Během druhého dne konference proběhnou Site-specific dílny, které budou vázané na originální prostředí kutnohorského GASKu, nabídnou multižánrové vazby, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. Konference „Umění do lavic?“ je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale „hozenou rukavicí“ vyzkoušet si něco nového, přesahy do oborů jiných.
Těšíme se na vás!

Pro koho

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury ČR a je akreditována MŠMT ČR. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje.

Program

První část – Přínos umění pro školu?

Představení jednotlivých uměleckých oborů oblasti Umění a kultura, které nyní mají své místo v kurikulu ZŠ (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, taneční a pohybová výchova, film a audiovizuální výchova), obohacené o oblast tradiční lidové kultury a možnosti jejího využití při školní výuce (část „Tradice a folklor ve škole“). Jak se aktuálně daří zařadit umělecké předměty do škol a na jakých principech mohou ve škole fungovat, ukáží praktické ukázky úspěšných realizací z jednotlivých škol ČR, a to formou praktických ukázek práce s přizvanými školními třídami, přímé práce s účastníky semináře, promítání ukázek a diskuse nad možnými formami „aplikace“ umění do školní výuky.

Druhá část - Inspirativní mezioborové workshopy

Mezioborové dílny (workshopy) nabídnou v rámci konkrétních praktických aktivit propojení jednotlivých oborů, které se představily v první části programu. Téma mezioborových dílen se bude vázat na konkrétní prostředí, ve kterém se budou konat: prostředí bývalé jezuitské koleje GASK, aktuální expozice GASK či Kutná Hora a její kulturní dědictví hmotné či nehmotné. Záměrem těchto dílen bude ukázat, jak jedno téma zpracovávají různé umělecké obory svými metodami a jak je lze navzájem propojit. Dílny doplní jeden z edukačních programů Lektorského oddělení GASK, zájemcům nabídneme i komentovanou prohlídku s kurátory GASK.

STŘEDA 4. 5. 2022

ÚVOD

12.30—13.00

Příjezd, registrace

13.00—13.15

Přivítání

13.15—13.30

GASK o GASKUKarin Vrátná Militká

13.30—13.45

Umění do lavic? Úvahy o oblasti Umění a kultura ve školeMarkéta Pastorová--> ke stažení

UMĚNÍ VE FORMÁLNÍM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

moderace: Roman Černík, Kateřina Klementová, Pavel Bednařík

13.45—14.30

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Radek Marušák / KVD DAMU - Současný stav oboru v kurikulu základního vzdělávání, hledání budoucích cest
Anna Hrnečková / NIPOS - Možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání v oblasti divadla a dramatické výchovy
--> ke stažení

14.30—14.45

coffee break

14.45—15.30

Hudební výchova a sborový zpěv

Jana Knížková / SHV, AUHV - Hudební výchova na základní škole 21. století
Zuzana Jandová / NIPOS - Pěvecké sbory jako součást neformálního uměleckého vzdělávání
--> ke stažení

15.30—16.15

Taneční a pohybová výchova

Lucie Hlaváčková / HAMU - Tanec ve formálním vzdělávání
Jiří Lössl / NIPOS - Tanec v neformálním vzdělávání aneb co dělá NIPOS pro tanec
--> ke stažení

16.15—17.00

coffee break

17.00—17:45

Výtvarná výchova

Markéta Pastorová / NPI ČR - Tvůrčí výtvarný proces ve formálním a neformálním vzdělávání
Jana Randáková / NIPOS - Výtvarní pedagogové mimoškolních zařízení jako účastníci celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

17:45—18.30

Filmová a audiovizuální výchovaJiří Forejt / NIPOS, Pavel Bednařík, Petr Pláteník / ASFAV - Úvod do oboru--> ke stažení

18.30—20.00

přestávka, ubytování

20.00—21.00?

Shrnutí a reflexe 1. dne konference

moderace: Roman Černík, Kateřina Klementová, Pavel Bednařík

ČTVRTEK 5. 5. 2022

GASK

9.00—9.45

Tradice a folklor ve škole Alena Schauerová / MU v Brně, Magdalena Maňáková / NÚLK, Kateřina Černíčková / NIPOS - Tady jsme doma. Regionální folklor v současné škole.--> ke stažení

9.45—10.00

coffee break

10.00—11.00

workshopy / modelové lekce

Hudební výchova Lenka Pospíšilová / Česká Orffova společnost - Strojem času tam i zpět...?--> ke stažení

Výtvarná výchovaRadka Vaňková / Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek - Mise 44,8 aneb Dobrodružné pátrání v galerii--> ke stažení

Taneční a pohybová výchova Hana Tuháčková / Taneční studio Dobřichovice - Taneční dílna - téma VODA--> ke stažení

Filmová a audiovizuální výchova Věra Špíglová / Gymnázium J. S. Machara – Metoda filmového rozboru v praxi filmové výchovy--> ke stažení

Dramatická výchova Alžběta Ferklová /PedF UK - Zlatá ryba aneb pomocí obrazu do příběhu--> ke stažení

11:00—11:30

coffee break, přesun na mezioborové workshopy

11.30—13.00

MEZIOBOROVÉ WORKSHOPY

Hudební výchova – Dramatická výchovaJiří Pokorný - Lukáš Holec / ZUŠ Český Krumlov - Jak může konkrétní prostor a jeho akustika ovlivnit vnímání, prožívání, jednání, imaginaci a kreativitu člověka--> ke stažení

Filmová a audiovizuální výchova – přesahy do jiných uměleckých oborůMartina Voráčková - Jana Ježková / Animánie - Obraz v pohybu. Co si počít s abstrakcí--> ke stažení

Taneční a pohybová výchova – Dramatická výchovaLenka Jíšová / ZUŠ B. Smetany Plzeň - Tělo jako nástroj komunikace--> ke stažení

Výtvarná výchova – přesahy do jiných uměleckých oborůKateřina Svatoňová / KFS FF UK - Jak na obrazy aneb Úvod do vizuálních studií--> ke stažení

Edukační program Lektorského oddělení GASK

Komentovaná prohlídka s kurátory GASK

13.00—13.30

coffee break

13.30—14.00 

Reflexe lekcí a workshopů, shrnutí

14.00 

ZÁVĚR KONFERENCE

Změna programu vyhrazena.