První konferenční den

Reflexe prvního dne

Druhý konferenční den

workshop: Hudební výchova

workshop: Výtvarná výchova

workshop: Taneční a pohybová výchova

workshop: Filmová a audiovizuální výchova

workshop: Dramatická výchova

workshop II: Hudební výchova

workshop II: Filmová a audiovizuální výchova

workshop II: Taneční a pohybová výchova

workshop II: Výtvarná výchova

Foto Ivo Mičkal