Konference je z důvodu epidemiologické situace přesunuta na jaro 2022.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Kdy a kde

4.—5. května 2022
GASK, Kutná Hora
Konferenční jazyk: čeština
Účastnický poplatek: 600,- Kč po předchozí registraci.
Kapacita: 80 osob (V případě, že bude počet míst naplněn, budeme nuceni registraci uzavřít.)

Organizátor

NIPOS ve spolupráci s GASK

Kontakt

konference@nipos.cz

Proč

Jaký mají umělecké předměty význam pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší? Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (Hudební, Výtvarná, Dramatická, Taneční a pohybová, Filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní jednotlivým oborům na školách daří a s čím se aktuálně potýkají. A protože se umění nejlépe vstřebává zážitkem, na vlastní kůži si vyzkoušíme jednotlivé obory pod vedením samotných pedagogů či lektorů zajímavých oborových projektů.

Site-specific dílny / workshopy druhý den konference, vázané na originálním prostředí kutnohorského GASKU, nabídnou „multižánrové vazby“, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. „Umění do lavic?“ je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale „hozenou rukavicí“ vyzkoušet si něco nového, přesahy do oborů jiných. Těšíme se na vás!

Pro koho

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury, pana PhDr. Lubomíra Zaorálka,
je akreditována MŠMT ČR.

Program

První část – Přínos umění pro školu?

Představení jednotlivých uměleckých oborů oblasti Umění a kultura, které nyní mají své místo v kurikulu ZŠ (Hudební výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova, Film a Audiovizuální výchova), obohacené o oblast tradiční lidové kultury a možnosti jejího využití při školní výuce (část „Tradice a folklor ve škole“). Jak se aktuálně daří zařadit umělecké předměty do škol a na jakých principech mohou ve škole fungovat, ukáží praktické ukázky úspěšných realizací z jednotlivých škol ČR, a to formou praktických ukázek práce s přizvanými školními třídami, přímé práce s účastníky semináře, promítání ukázek a diskuse nad možnými formami „aplikace“ umění do školní výuky.

Druhá část - Inspirativní mezioborové workshopy

Mezioborové dílny (workshopy) nabídnou v rámci konkrétních praktických aktivit propojení jednotlivých oborů, které se představily v první části programu. Téma mezioborových dílen se bude vázat na konkrétní prostředí, ve kterém se budou konat: prostředí bývalé jezuitské koleje GASK, aktuální expozice GASK či Kutná Hora a její kulturní dědictví hmotné či nehmotné. Záměrem těchto dílen bude ukázat, jak jedno téma zpracovávají různé umělecké obory svými metodami a jak je lze navzájem propojit. Dílny doplní jeden z edukačních programů Lektorského oddělení GASK, zájemcům nabídneme i komentovanou prohlídku s kurátory GASK.

ČTVRTEK 4. 5. 2022

GASK

12.30—13.00 Příjezd, registrace

13.00—13.15 Přivítání

13.15—13.30 GASK o GASKU

13.30—13.45 Umění do lavic: bylo, je a bude? / situace uměleckých oborů na školách
Markéta Pastorová

13.45—14.15 Úvodní referát

14.15—15.15 Dramatická výchova /
Gabriela Sittová
interakce: práce se školní třídou

15.15—15.30 Přestávka

15.30—16.30 Hudební výchova a sborový zpěv /
Jan Pirner a Lukáš Holec
interakce: práce s publikem

16.30—17.30 Taneční a pohybová výchova /
Elvíra Němečková a Jiří Lössl
interakce: práce s publikem

17.30—19.00 Přestávka – ubytování / večeře
individuálně

Štábní domek GASK

19.00—20.00 Tradice a folklor ve škole /
Alena Schauerová
Magdalena Maňáková, Kateřina Černíčková
interakce: projekt Tady jsme doma

20.00Neformální setkání ve Štabním domku GASK

PÁTEK 5. 5. 2022

GASK

09.00—10.00 Filmová / audiovizuální výchova /
Jiří Forejt a Ivana Lipovská
interakce: platforma CinEd

10.00—11.00 Výtvarná výchova /
Jana Randáková, Mariana Sršňová a Markéta Pastorová
Modelové lekce – ohniska inspirací

11.00—11.15 Přestávka

11.15—12.45 MEZIOBOROVÉ WORKSHOPY

 1. Hudební výchova – Dramatická výchova
  Lukáš Holec – Jiří Pokorný
 2. Filmová / audiovizuální výchova - Výtvarná výchova
  Martin Čihák – Jiří Forejt
 3. Dramatická výchova – Taneční a pohybová výchova
  Lenka Jíšová
 4. Výtvarná výchova – přesahy do jiných vyučovacích předmětů
  Simona Svatošová - Magdalena Bažantová
 5. Edukační program Lektorského oddělení GASK
 6. Komentovaná prohlídka s kurátory GASK

12.45—13.15 Občerstvení

13.15—14.00 Reflexe mezioborových dílen, shrnutí

14.00ZÁVĚR KONFERENCE