o konferenci

Kultura a umění mají obrovský potenciál vzájemně propojovat jedince a společnost. A to samé platí o dobrovolnictví. Jak se aktuálně „daří“ dobrovolnictví v kultuře v České republice? Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna?

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Představí se inspirativní a inovativní iniciativy z různých kulturních odvětví, následované praktickými workshopy a setkáními po celé České republice.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

kdy a kde

Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit do budoucna: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

Datum konání: 13. -14. října 2021, ZOOM
Účastnický poplatek: 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek na konferenci: 24. 9. 2021

Neplaťte předem. Po uzavření registrací Vám zašleme fakturu.

konference@nipos.cz

Konference dobrovolnictví v kultuře a umění
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Název instituce
Ulice a číslo popisné
psč
Město
V jaké oblasti působíte?
Kulturní dědictví
Živé umění
Kulturně výchovná činnost
Produkční činnost
Působíte či jste někdy působil/a jako dobrovolník v kultuře?
Ano
Ne
Využíváte Vy či Vaše organizace, v níž působíte, dobrovolnictví? Pokud ano, o co se jedná?
Ano
Ne
Co podle Vás nejvíce schází dobrovolnictví v kultuře?
málo se o něm na veřejnosti ví
instituce a organizace nevědí, jak na to
je obecně nedoceněné
Co byste se rád/a na konferenci dozvěděl/a?
jak se zapojit jako dobrovolník - příležitosti
jak zapojit dobrovolníky do mé činnosti a do činnosti organizace
propojení kultury a dalších oblastí dobrovolnictví
inspirovat se příklady dobré praxe

Prosíme vyplňte náš evaluační dotaník, na který budete přesměrováni.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů

NIPOS - Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217.

program

Středa 13. 10. 2021 - Zoom

10.00-11.00 BLOK 1: OBECNĚ O DOBROVOLNICTVÍ (NEJEN) V KULTUŘE

Úvod

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR – Mgr. Nataša Diatková, MV ČR
anotace CV PDF

Hestia - Hana Vosmíková
anotace CV PDF

Národní asociace dobrovolnictví – Mgr. Lenka Vonka Černá
anotace CV PDF

O dobrovolnictví v kultuře a umění – Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. a PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS
anotaceCV CV PDF

11.00-11.10 PŘESTÁVKA

11.10- 12.20 BLOK 2: 10 LET DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE: Jak jsme na tom?

Blok autorů kapitol Metodického doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění
moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

 • moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia
 • 1) Co se u Vás stalo za posledních 10 let od ERD?
 • 2) Jak dobrovolnictví děláte u Vás/ve Vašem okolí?
 • 3) Jaké největší výzvy vidíte ve Vaší oblasti do budoucna?
 • Kulturní dědictví - Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., NPÚ
  anotace CV PDF
 • Knihovny – Ing. Eva Vodičková, Krajská knihovna v Karlových Varech
  anotace CV PDF
 • Scénická umění - Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura
  anotace CV PDF
 • Muzea a galerie – Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM
  anotace CV PDF

Diskuze nad otázkami, problémy, výzvami dobrovolnictví – moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

12.20 – 13.30 PŘESTÁVKA

13.30 - 15.00 BLOK 3 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRO INSPIRACI

 • moderátorka: Mgr. Lenka Vonka Černá Výsledky
 • Festival Loutkářská Chrudim – Michal Drtina, NIPOS
  anotace CV PDF
 • Hrad Hartenberg – Bedřich Loos
  anotace CV PDF
 • Město Prachatice – Hana Rabenhauptová
  anotace CV PDF
 • Krajská knihovna v Karlových Varech - Ing. Eva Vodičková
  anotace CV PDF
 • Městské muzeum Klobouky u Brna - Mgr. et Bc. Terezie Řánková
  anotace CV PDF
 • Moravská galerie v Brně - Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková
  anotace CV PDF
 • Ekonomická hodnota dobrovolnictví a metody jejího vyčíslení - Tereza Rybová
  anotace CV PDF

Čtvrtek 14. 10. 2021 – Dobrovolnictví v regionech Zoom / dle situace naživo

Regionální dobrovolnická centra (RDC) a dobrovolnická centra (DC) v ČR představí dobrovolnické programy, projekty a aktivity v oblasti kultury.

10.00 Úvodní shrnutí 1. dne VIDEO

10.10 - 10.35 Umění? Lítáme v tom spolu. Krátký film o umění a proč ho všichni potřebujeme.

10.35 – 10.50 Vlna pomoci, David Suslik
anotace CV

10.50 - 11.00 Záchrana chaty Vinnetou ve Všenorech, Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., NPÚ PDF

11.00 – 14.30 PREZENTACE RDC A DC V ČR, KULTURNÍCH INSTITUCÍ A JEJICH DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ

 • moderátorka: Mgr. Lenka Vonka Černá
 • 11.00 - 11.10 RDC Jihomoravského kraje - Marie Capalini PDF
 • 11.10 - 11.20 Magistrát města Pardubic, Odbor školství, kultury a sportu - Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře – projekt „Culture Buddy“ - Martin Karas PDF
 • 11.20 - 11.30 RDC Libereckého kraje, provozované organizací ADRA, o.p.s. – Petr Máška PDF
 • 11.30 - 13.00 PŘESTÁVKA
 • 13.05 - 13.10 RDC Karlovarského kraje - Eliška Volfová
 • 13.10 - 13.20 Představení organizace INEX-SDA a workcampů - Eliška Průšová PDF
 • 13.20 - 13.25 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Informace o ocenění knihovníků, zdravotníků a dobrovolníků - Jan Černecký
 • 13.25 - 13.30 Slunečnice Děčín, arteterapie a dobrovolníci - Doubravka Dostálová
 • 13.30 - 13.35 Film Leony v muzeu - Libuše Mráčková Valentová VIDEO
 • 13.35 - 13.45 RDC Moravskoslezského kraje, knihovna města Ostravy - Lucie Křivánková PDF
 • 13.45 - 13.50 RDC Ústecký kraj, den otevřených dveří - Jiřina Gasserová
 • 13.50 - 14.00 SADBA, Dobroslet dobrovolníků v Praze - Helena Janíková PDF
 • 14.00 - 14.05 Městská knihovna Louny, Království čtenářů - Ilona Konířová
 • 14.05 - 14.15 Spolu proti samotě, Umění v dobrovolnictví – Dobrogalerie Teplice - Robert Zauer
 • 14.15 - 14.20 Charita Litomyšl, Výstava ze života dobrovolníků - Veronika Peterková
 • 14.20 - 14.25 RDC Zlínského kraje a Dobrovolníci ve Zlínské knihovně, den otevřených dveří - Jana Haluzová
 • 14.25 - 14.30 SHRNUTÍ - Lenka Vonka Černá

14.30 Závěr konference

Změna programu vyhrazena

 

Další příklady dobré praxe:

RDC Plzeňského kraje

mapa akcí konference

Další informace o RDC naleznete na Regionální dobrovolnická centra

Teplice Ústí nad Labem Děčín Litomyšl Praha Louny Zlín Cheb Kadaň Karlovy vary

Hlavní organizátor

 
 

Partneři

Mediální partner

× zavřít

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

MVČR realizuje evropský projekt Rozvoj dobrovolnictví v ČR reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.  Jedním z nejzásadnějších výstupů projektu je ustanovení a provoz regionálních dobrovolnických center v jednotlivých krajích. Cílem center je zefektivnit nabídku a poptávku po dobrovolnictví v kraji, spolupráce a participace dobrovolnických organizací v kraji a veřejné správy. RDC působí jako kontaktní a informační místa pro dobrovolníky a jejich klienty. MVČR spustilo, v rámci výše uvedeného evropského projektu, souhrnný web pro dobrovolnictví v České republilce: (dobrovolnictvi.net, dobrovolnik.net), jehož smyslem je propagovat dobrovolnictví napříč sektory a organizacemi.

× zavřít
 

Mgr. Nataša Diatková

Vystudovala na Filosofické fakultě University Karlovy dějiny umění a historii, a při studiu začala s dobrovolničením, jemuž se věnuje aktivně do současnosti. Dobrovolnictví a občanské společnosti se věnuje rovněž profesionálně - nejprve v neziskových organizacích, následně skoro dvacet let na Ministerstvu vnitra České republiky, kde má primárně na starost aplikaci zákona o dobrovolnické službě, a v posledních letech je věcným gestorem projektu ESF Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Profesionalizace dobrovolnictví je zároveň tématem její disertační práce na Fakultě humanitních studií University Karlovy.

× zavřít

Hestia

HESTIA je organizace, která věří ve společnost, kde aktivní zapojení, ochota iniciovat a realizovat pozitivní změnu jsou běžnou součástí života každého z nás. My k tomu přispíváme podporou a rozvojem dobrovolnictví ve všech jeho podobách. Žijeme dobrovolnictví.

Máme vlastní dobrovolnické programy a dobrovolnictví je ukotveno v kultuře a každodenním životě organizace. Zapalujeme pro dobrovolnictví. Inspirujeme a umožňujeme jednotlivcům, skupinám a organizacím začlenit dobrovolnictví v různých podobách dlouhodobě do svého života. Přinášíme do dobrovolnictví na jedné straně vědomý přístup a na druhé straně nízkoprahovost. To znamená, že na dobrovolnictví může dosáhnout každý, kdo má zájem. Podle svých priorit, potřeb a momentálních možností. Aktivně formujeme prostředí svobodného dobrovolnictví v ČR. Základními kameny života naší organizace jsou INTEGRITA, SMYSLUPLNOST NAŠEHO KONÁNÍ a AKTIVNÍ PŘISPÍVÁNÍ K POZITIVNÍM ZMĚNÁM ve společnosti.

MANIFEST aneb jak nahlížíme na dobrovolnictví
Dobrovolnictví je nejpřirozenějším projevem aktivního občanství. Proto nikomu nepatří a je svobodné.
Dobrovolnictví nás baví a děláme si ho takové, jaké chceme. Díky němu si uvědomujeme, co je pro nás důležité, v jakém světě chceme žít a co jsme pro to ochotni udělat. Víme, co dáváme a co dostáváme, díky tomu ho můžeme přirozeně a dlouhodobě propojit se svým životem.
Dobrovolnictví sjednocuje, začleňuje.
Podporuje přátelství a spolupráci.
Přináší radost.
Posiluje nás. S ním rosteme a rozvíjí se i naše sebevědomí.
Pomáhá nám být autentickými bytostmi, které je nesnadné manipulovat.
Dobrovolnictví je tady pro každého, kdo má zájem.

× zavřít
 

Hana Vosmíková – Hestia

Do světa neziskových organizací před 25 lety vykročila skrze prostředí mezinárodních lidskoprávních a ekologických organizací. Většinu své profesní dráhy v Nadaci VIA podporovala v růstu komunity, nevládní organizace a lidi, kteří v nich pracují. Sama si nejvíc cení programu Leadership Aid, kterého se účastnilo mnoho leaderů, kteří občanský sektor dosud ovlivňují. 10 let se jako programová ředitelka podílela na formování, růstu a řízení Nadace VIA. V roce 2017 se připojila k HESTIA, Centru pro dobrovolnictví a dělá vše proto, aby ji vedla k růstu a rozkvětu. Dobrovolnictví považuje za nejpřirozenější projev občanské angažovanosti, proto je pro ni práce v HESTIA přirozeným pokračováním na její cestě.

× zavřít

Národní asociace dobrovolnictví

20 let Národní asociace dobrovolnictví a nové příležitosti zapojování veřejnosti do posilování demokracie prostřednictvím dobrovolnictví.

× zavřít
 

Mgr. Lenka Vonka Černá

V současné době se věnuje na mezinárodním poli inkluzivnímu dobrovolnictví s orientací na dobrovolníky se sníženými učícími schopnostmi a lektoruje kurzy Profesionalizace dobrovolnictví pro koordinátory dobrovolníků. V době pandemie založila Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a s týmem kolegů organizovala rozvozy roušek, nákupy seniorům I nouzové potravinové balíčky lidem bez prostředků. V současné době je zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem - město. Je předsedkyní Národní asociace dobrovolnictví, z.s., členkou předsednictva evropského dobrovolnického centra Volonteurope a ředitelkou Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Lenka Vonka Černá Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády České republiky.

× zavřít

O dobrovolnictví v kultuře a umění

Příspěvek představí Metodické doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění a historii jeho vzniku. Na příkladech ukáže možnosti působení dobrovolníků v oblasti kultury. Rovněž představí metodiku zabývající se podporou kulturní participace seniorů a mezigeneračního dialogu a zdůrazní význam dobrovolnictví jako jednoho z klíčových faktorů ovlivňujících stupeň kulturního potenciálu v místě.

× zavřít
 

Mgr. Kateřina Klementová

V NIPOS se věnuje projektovému managementu a výzkumné činnosti v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání. Podílí se na tvorbě koncepčních a metodických materiálů, NIPOS zastupuje v mezinárodních organizacích Amateo a ACEnet, byla členkou OMC expertních pracovních skupin při Evropské komisi. V roce 2011 byla jednou z iniciátorek vzniku pracovní skupiny pro Dobrovolnictví v kultuře. Je také tanečnice, choreografka a taneční lektorka v oboru historického tance, organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí. Je dlouholetou lektorkou tanečních seminářů na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích, edukačních programů České filharmonie, vyučuje Historický tanec na Taneční konzervatoři hl.m. Prahy.

× zavřít
 

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

V NIPOS působí od roku 2006 jako výzkumný a projektový pracovník, od roku 2013 jako vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky. Podílí se na tvorbě metodických a koncepčních materiálů, poradenské a vzdělávací činnosti NIPOS. Specializuje se na problematiku veřejných kulturních služeb a dobrovolnictví v kultuře. Je členkou výzkumného týmu NIPOS. Dobrovolnictvím se začala zabývat v rámci působnosti NIPOS v pracovní skupině Dobrovolnictví v kultuře, jejichž výstupem bylo Metodické doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění.

× zavřít

Kulturní dědictví

Příspěvek shrnuje práci s dobrovolníky v NPÚ za posledních 10 let a uvádí příklady dobré praxe v oblasti dobrovolnictví a ochrany památek. Analyzuje činnosti a obory památkové péče vhodné pro zapojení laické veřejnosti a speciálně se bude věnovat práci s mládežnickými a školními skupinami. Představí způsob aktivní dovolené formou pracovních táborů tzv. working holidays.

× zavřít
 

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.

Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, disertační práci obhájila na Fakultě architektury ČVUT. Pracovala v oblasti archivních a stavebně historických průzkumů pro účely archeologie se specializací na historický místopis Prahy.  Nyní je vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu.  Je členkou Klubu Za starou Prahu a zastupitelkou v obci Všenory (Praha západ), kde se aktivně věnuje ochraně památek a územnímu plánování.

× zavřít

Dobrovolnictví v knihovnách

Proč mít v knihovně dobrovolníky? Jak mohou pomáhat? Je to pouze o pomoci druhým? To vše a mnohem více se dozvíte v příspěvku, který je založen na dobré praxi dobrovolnictví v knihovnách v ČR.

× zavřít
 

Ing. Eva Vodičková

K dobrovolnictví se dostala prostřednictvím nemocnice v Děčíně, kde v roce 2012 docházela na dětské oddělení jako dobrovolnice a pro děti si připravovala tvořivé dílny. Po přestěhování do Prahy se stala koordinátorkou dobrovolníků v Centru podpůrné péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kdy měla na starosti dobrovolníky a akce pro dospělé. V roce 2016 se vrátila do rodných Karlových Varů a nastoupila do Krajské knihovny Karlovy Vary, kde měli zájem o činnost dobrovolníků. Od té doby koordinuje dobrovolníky v knihovně, zavedla dobrovolnictví v nemocnici v Karlových Varech a dále se angažuje v Regionálním dobrovolnickém centru Instand, které působí v karlovarském kraji. V neposlední řadě je členkou pracovní skupiny dobrovolnictví pod SKIP ČR. Má ráda, když lidé dávají práci svému srdci.

× zavřít

Scénická umění

Příspěvek bude věnován výsledkům dotazníkového šetření na téma dobrovolnictví v kultuře se speciálním zaměřením na scénická umění a zařazení dobrovolnictví do řízení organizace.

× zavřít
 

Mgr. Magdalena Müllerová

Magdalena Müllerová vede národní kancelář programu EU Kreativní Evropa Kultura. Propaguje program Evropské unie Kreativní Evropa v České republice, konzultuje záměry mezinárodních kulturních projektů. Iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu a vzdělávací program zaměřený na řízení kulturních organizací Akademii IDU, kterou organizuje Institut umění - Divadelní ústav. Je propagátorkou témat práce s publikem a udržitelnosti.

× zavřít

Muzea a galerie

Fenomén dobrovolnictví ve sbírkotvorných institucích reprezentuje proces změn v pojetí jejich vztahu k veřejnosti. Dobrovolnictví je též výzvou, která vyžaduje soustavnou péči a iniciativu ze strany všech zainteresovaných. Uplynulé desetiletí přineslo zkušenosti s využitím potenciálu dobrovolníků, otevřelo nové příležitosti v oblastech, kde jsme se s muzejní kulturou setkávali jen zřídka. Dobrovolnictví je proto jednou z příležitostí, jak uchopit obnovu plnohodnotného kulturního života v postcovidovém období v mnoha muzeích a galeriích.

× zavřít
 

Mgr. Tomáš Drobný

Absolvoval historii a archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Více než tři desetiletí se zabývá ochranou kulturního dědictví v různých paměťových institucích a ve veřejné správě. Od roku 2011 vede Metodické centrum muzejní pedagogiky v Moravském zemském muzeu. Od roku 2018 je garantem akreditovaného kurzu Muzejní edukátor a autorizovanou osobou pro uznávání zkoušek profesní kvalifikace muzejního edukátora.

× zavřít

Dobrovolníci na festivalu Loutkářská Chrudim

Ve své prezentaci vás seznámím s nejstarším festivalem amatérského loutkového divadla a se způsobem, jakým využíváme dobrovolnické činnosti při jeho přípravě a samotném průběhu festivalu.

× zavřít
 

Michal Drtina

Odborný pracovník NIPOS pro loutkářství a vedoucí redaktor Amatérské scény. V NIPOS pracuje od roku 2010. Je programovým ředitelem festivalu Loutkářská Chrudim a Přelet nad loutkářským hnízdem. V letech 2000-2010 pracoval ve vydavatelství Vltava-Labe-Media nejdříve v internetové redakci a poté jako vedoucí oddělení vývoje internetových aplikací.

× zavřít

hrad Hartenberg

Zapojením mezinárodních dobrovolníků a sociálně vyloučených do obnovy kulturního dědictví se daří obnovovat památky v pohraničí severozápadních Čech. Základnou tohoto projektu je jeden z našich nejstarších hradů s tragickým osudem - hrad Hartenberg na Sokolovsku. Po úmyslných požárech v 80. letech minulého století kompletně vyhořel, po následných zemětřeseních se zřítil  z velké části až po základ. Stavební huť, která zde vznikla, dává práci lidem ze sociálně vyloučených lokalit a podílí se na opravě mnoha významných památek v regionu i mimo něj. Za svou činnost získala cenu Patrimonium pro futuro.

× zavřít
 

Bedřich Loos

Bedřich Loos je majitelem hradu Hartenberg, vedoucím stavební huti a sociálního podniku. Jeho snahou je smířit potřeby lidí a krajiny s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, rozvoj řemeslných dovedností, smysluplné využití historických památek, osvětu a všeobecnou radost z realizovaných projektů a vykonaného díla.

× zavřít

Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích v roce 2021

V prezentaci se poohlédneme za dobrovolnictvím po deseti letech a zaměříme se na firemní dobrovolnictví, spolupráci s jednotlivci i spolky ve všech jeho podobách, tedy i v kultuře. V Prachaticích působí jak Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, tak Dobrovolnické centrum Prachatice. V příkladech se dozvíte o dobrovolnictví při covidu-19 v kultuře, o výzvách a zapojení zaměstnanců, kteří získávají tímto bonus, motivaci a příležitost pro předání svého umu. V rámci dobrovolnictví tak poznávají své kolegy v jiném prostředí, nové lidi. Krátce se zmíníme o kampani Dobrovolník s kytičkou, Dnu dobrovolníků a městě Prachatice.

× zavřít
 

Hana Rabenhaubtová

Hana Rabenhauptová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, fakultu andragogiky, kde se specializovala na práci s mládeží, a rovněž je absolventkou kurzu pro sociální pracovníky akreditovaného MPSV. Profesně se věnuje sociální práci, věcem veřejným a dobrovolnictví. Je spoluzakladatelkou SeniorPointu Prachatice. Na MÚ Prachatice je odborným referentem pro samosprávu a komunitní plánování. V roce 2013 získala od Národní rady osob se zdravotním postižením nominaci na Cenu MOSTY v kategorii osobností za mnohaletou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. V roce 2018 ji byla udělena mimořádná cena „Inspirativní žena“ od Nadace charty 77 jakožto hybatelce seniorských aktivit v Prachaticích.

× zavřít

Krajská knihovna v Karlových Varech

× zavřít
 

Ing. Eva Vodičková

× zavřít

Městské muzeum Klobouky u Brna

Městské muzeum v Kloboukách u Brna patří k nejstarším muzeím na Moravě a v letech 2019 až 2020 prošlo kompletní rekonstrukcí. K výslednému stavu úspěšné obnovy by bezesporu nebylo možné dojít bez práce dobrovolníků. Krom odvedené práce na rekonstrukci se aktuálně několik zdejších dobrovolnic podílí i na současném chodu muzea. Sbírky klobouckého muzea jsou výjimečné autenticitou provenience, což podtrhují právě přítomné místní dobrovolnice, které doplňují svým výkladem význam muzejních sbírek a svou prací naplňují podstatu lokální muzejní instituce.

× zavřít
 

Mgr. et Bc. Terezie Řánková

Práci v kultuře zakusila již na střední škole, kde studovala maturitní obor Management v umění. Posléze úspěšně absolvovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, která jí otevřela cestu nejen k práci s dětmi, ale i k efektivnímu předávání poznání širší společnosti. Zájem hlouběji poznat společnost a historii ji poté dovedl na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde je nyní studentkou doktorského programu Etnologie. Zajímá se o výtvarnou kulturu, divadlo a pohled na svět jí výrazně formoval skauting. Snaží se uctivě pečovat o kulturní bohatství a hledat dialogy mezi minulostí, přítomností i budoucností.

× zavřít

JAK SE DĚLÁ GALERIE S DOBROVOLNÍKY PO BOKU

Moravská galerie v Brně patří k nejstarším matadorům muzejních institucí, které se systematicky zabývají zapojením dobrovolníků do vlastní činnosti. Příspěvek nabídne stručné ohlédnutí za desetiletou praxí a představí vize do budoucna i příklady dobré praxe na základně dosavadních dílčích zkušeností s dobrovolnickým programem.

× zavřít
 

Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková

Vystudovala Sdružená uměnovědná studia, Učitelství estetické výchovy pro střední školy a Management v kultuře na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se literaturou pro děti a mládež, zprostředkováním umění a galerijní pedagogice. V roce 2016 působila v edukačním oddělení Muzea Sztuki v polské Lodži. Od roku 2017 pracuje jako galerijní edukátorka a lektorka v Moravské galerii v Brně, kde od roku 2019 Lektorské oddělení vede.

× zavřít

Ekonomická hodnota dobrovolnictví a metody jejího vyčíslení

Příspěvek vychází z bakalářské práce Dobrovolnictví v nezávislém divadle v číslech (DAMU, 2021), a to konkrétně z kapitoly věnující se ekonomické hodnotě dobrovolnictví a metodám jejího vyčíslení. V prvé řadě bude podán přehled metodik vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce na obecné rovině, poté skrze konkrétní postupy vyčíslení a aplikace z praxe. Snahou je zdůraznit výhody a nevýhody jednotlivých postupů pro oblast kultury.

× zavřít
 

Tereza Rybová

Vystudovala obor Sociologie a sociální antropologie na FSV UK a obor Produkce na DAMU. Od roku 2018 pracuje v organizaci Nová síť, zejména na pozici produkce divadelního festivalu Malá inventura. Koordinaci dobrovolníků na kulturních akcích se věnuje od roku 2017.

× zavřít

Vlna pomoci

Jsme nezisková iniciativa, která digitalizuje dobrovolnictví a napřímo propojuje spolky a dobrovolníky na jednom místě. Neziskovým organizacím zajišťujeme aplikaci pro efektivní koordinaci a propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem pro jednoduché a přehledné vyhledávání.

× zavřít
 

David Suslik

Spoluzakladatel společnosti Sinch a Shameless

Spoluautor projektu Vlny pomoci

Spoluzakladatel evropské crewingové asociace

7 let technický produkční klubu Roxy

15 let zkušeností z oblasti kultury

× zavřít

Den otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra Instand

14.10.2021

Karlovy Vary

http://www.instand.cz/

9:00-13:00 Představení RDC Karlovarského kraje, aktuální nabídky dobrovolnictví v kraji,informace o dobrovolnictví v ČR,výstava fotografií

× zavřít

Království čtenářů

14.10.2021

Louny

http://www.mkl.cz

Stan MKL, dílna pro děti, prodej publikací a výrobků dobrovolnic, informace o možnostech zapojení do dobrovolnické práce v knihovně. V rámci celorepublikové akce Dobrovolnictví v kultuře: staré otázky a nové výzvy.

× zavřít

Živá knihovna ve věži, aneb dobrovolnické příběhy

14. 10. 2021

Kadaň

http://www.radka.kadan.cz

9:00-12:30 (4 bloky určené pro žáky ZŠ a studenty SŠ); 14:00-16:00 (pro veřejnost)

× zavřít

Umění v dobrovolnictví

14.10.2021

Teplice

https://www.spoluprotisamote.cz/programy/dobrogalerie/

16:00-18:00 - Dobrogalerie v OC Galerie Teplice. Expozice uměleckých děl v dobročinném bazaru, z jejichž prodeje je spolufinancován chod dobrovolnického centra SPOLU proti samotě. Dobrogalerie spojuje dobrovolnictví, kulturní odkaz regionu a umění, kdy se i samotní umělci stávají dobrovolníky.

× zavřít

Arteterapeutické setkání klientů s mentálním postižením, dětí a dobrovolníků

15.10.2021

Děčín

http://slundecin.org/DCS/

Pravidelné arteterapeutické setkávání, které probíhá jednou měsíčně, vždy od 10:00 do 12:00. Programy mají svá konktrétní témata a skrze artefiletické techniky, okořeněné o prvky výchovné dramatiky, se skupina vzájemně poznává. Akce porběhne závisle na počasí v prostorách Slunečnice, z.s, nebo na Mariánské louce Děčín.

× zavřít

Venkovní výstava Ze života dobrovolníků

14. - 21. 10. 2021

Litomyšl

https://litomysl.charita.cz/

od 8:00 do 16:30 každý den - venkovní výstava fotek ze života dobrovolníků před Lidovým domem v Litomyšli (Bělidla 932)

× zavřít

Představení nového dobrovolnického programu Dobrovolníci ve Zlínské knihovně a RDC Zlínského kraje

14.10. 2021

Zlín

http://www.dobrovolnictvizk.cz

...

× zavřít

Kurz Profesionalizace dobrovolnictví

14.10.2021

Ústí nad Labem

http://www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

Koordinároři dobrovolníků a dobrovolnic rozvíjejí své koordinační kompetence a posilují dobrovolnictví v různých oblastech veřejného života

× zavřít

Den otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj

14.10.2021

Ústí nad Labem

http://www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

Představení Regionálního DC pro Ústecký kraj, setkání s veřejností na téma dobrovolnictví a speciálně dobrovolnictví v kultuře, dobrovolníci v kultuře v Ústí nad Labem.

× zavřít

Presentation about INEX-SDA and workcamps

14.10.2021

Praha

https://www.inexsda.cz/

Short online presentation about INEX-SDA and workcamps both in the Czech Republic and abroad.

× zavřít

Slavnostní ocenění knihovníků zdravotníků a dobrovolníků

14.10.2021

Ústí nad Labem

http://www.svkul.cz

Vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Knihovník Ústeckého kraje. V rámci slavnostního večera budou kromě knihovníků oceněni i zdravotníci a dobrovolníci kteří se významně zapojili do boje proti pandemii koronaviru a do pomoci oblastem postiženým tornádem.

× zavřít

Dobroslet - setkání dobrovolníků Sadby

9.10.2021

Praha

http://www.sadba.org

Celorepublikové setkání dobrovolníků, kteří v rámci organizace SADBA sloužili rok v zahraničí.

× zavřít

Leony v muzeu

14.10.2021

Ústí nad Labem

http://www.muzeumusti.cz/

Krátké video o německé dobrovolnice Leony Eschke. Mladé slečně, která si vybrala Muzeum města Ústí nad Labem pro svou dobrovolnickou činnost.Leony má před sebou 10měsíců nejen práce, ale vytváření nových vztahů, seznamování se s cizí kulturou a jazykem,...

× zavřít

Dobrovolnictví v chrámu

14.10.2021

Cheb

https://farnostcheb.cz/clanek.php?id=90

Celodenní možnost (10:00 - 16:00 hodin) si prohlédnout chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, výstavy v jeho prostorech a věž zdarma a setkat se a popovídat si s vedoucí dobrovolnické služby