o konferenci

Kultura a umění mají obrovský potenciál vzájemně propojovat jedince a společnost. A to samé platí o dobrovolnictví. Jak se aktuálně „daří“ dobrovolnictví v kultuře v České republice? Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna?

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Představí se inspirativní a inovativní iniciativy z různých kulturních odvětví, následované praktickými workshopy a setkáními po celé České republice.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

kdy a kde

Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit do budoucna: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

Datum konání: 13. -14. října 2021, ZOOM
Účastnický poplatek: 300,-Kč
Uzávěrka přihlášek na konferenci: 24. 9. 2021

Neplaťte předem. Po uzavření registrací Vám zašleme fakturu.

konference@nipos.cz

Konference dobrovolnictví v kultuře a umění
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Název instituce
Ulice a číslo popisné
psč
Město
V jaké oblasti působíte?
Kulturní dědictví
Živé umění
Kulturně výchovná činnost
Produkční činnost
Působíte či jste někdy působil/a jako dobrovolník v kultuře?
Ano
Ne
Využíváte Vy či Vaše organizace, v níž působíte, dobrovolnictví? Pokud ano, o co se jedná?
Ano
Ne
Co podle Vás nejvíce schází dobrovolnictví v kultuře?
málo se o něm na veřejnosti ví
instituce a organizace nevědí, jak na to
je obecně nedoceněné
Co byste se rád/a na konferenci dozvěděl/a?
jak se zapojit jako dobrovolník - příležitosti
jak zapojit dobrovolníky do mé činnosti a do činnosti organizace
propojení kultury a dalších oblastí dobrovolnictví
inspirovat se příklady dobré praxe

Prosíme vyplňte náš evaluační dotaník, na který budete přesměrováni.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů

NIPOS - Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217.

program

Středa 13. 10. 2021 - Zoom

10:00-11:00 BLOK 1 OBECNĚ O DOBROVOLNICTVÍ (NEJEN) V KULTUŘE

Úvod

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR – Mgr. Nataša Diatková, MV ČR

Hestia - Hana Vosmíková

Národní asociace dobrovolnictví – Mgr. Lenka Vonka Černá

O dobrovolnictví v kultuře a umění – Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. a PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS

11:00-11:10 PŘESTÁVKA

11:10- 12:20 BLOK 2 10 LET DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE: Jak jsme na tom?

Blok autorů kapitol Metodického doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění
moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

 • moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia
 • 1) Co se u Vás stalo za posledních 10 let od ERD?
 • 2) Jak dobrovolnictví děláte u Vás/ve Vašem okolí?
 • 3) Jaké největší výzvy vidíte ve Vaší oblasti do budoucna?
 • Kulturní dědictví - Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., NPÚ
 • Knihovny – Ing. Eva Vodičková, Krajská knihovna v Karlových Varech
 • Scénická umění - Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa
 • Muzea a galerie – Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM

Diskuze nad otázkami, problémy, výzvami dobrovolnictví – moderátorka: Hana Vosmíková, Hestia

12:20 – 13:30 PŘESTÁVKA

13:30-15:00 BLOK 3 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRO INSPIRACI

 • moderátorka: Mgr. Lenka Vonka Černá
 • Festival Loutkářská Chrudim – Michal Drtina, NIPOS
 • Hrad Hartenberg – Bedřich Loos
 • Město Prachatice – Hana Rabenhauptová
 • Krajská knihovna v Karlových Varech - Ing. Eva Vodičková
 • Městské muzeum Klobouky u Brna - Mgr. Terezie Řánková
 • Moravská galerie v Brně - Kateřina Minaříková 
 • Divadla - Tereza Rybová

Čtvrtek 14. 10. 2021 – Dobrovolnictví v regionech Zoom / dle situace naživo

Regionální dobrovolnická centra (RDC) a dobrovolnická centra (DC) v ČR představí dobrovolnické programy, projekty a aktivity v oblasti kultury.

Úvodní shrnutí 1. dne

Film o činnosti NIPOS

Prezentace RDC v ČR, Mgr. Lenka Vonka Černá – (bude upřesněno)

Prezentace RDC a DC v ČR, kulturních institucí a jejich dobrovolnických programů – (bude upřesněno)

Závěr konference – Zoom

Změna programu vyhrazena

Hlavní organizátor

 
 

Partneři

Mediální partner