Mezinárodní
konference

Sociální začleňování:
kreativní partnerství kultury s dalšími sektory